Đăng ký dự thi THPT quốc gia chậm nhất ngày 1/4/2015

0
7
han-nop-ho-so

Theo quy chế tuyển sinh mới của kỳ thi quốc gia 2015 được Bộ giáo dục công bố vào ngày 18/12/2014 mới đây thì việc đăng ký dự thi chậm nhất vào ngày 1/4/2015.

Đăng ký dự thi chậm nhất vào ngày 1/4

Dự thảo quy chế tuyển sinh của kỳ thi quốc gia chung 2015 quy định hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào ngày 1/4 hàng năm.

Khi hết thời gian nộp hồ sơ mà có phát hiện có sai lầm thì thí sinh cần nhanh chóng báo cáo kịp thời  đến người đứng đầu trường phổ thông đang học phụ trách về công tác thi tuyển hoặc với người đứng đầu phụ trách công tác tuyển sinh tại nơi đăng ký dự thi, cũng có thể thông báo cho Hội đồng thi tuyển trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Các trường hợp thuộc diện ưu tiên khi đã có giấy xác nhận thì được quyền bổ sung các loại giấy tờ nhằm để được cộng điểm khuyến khích. Tuy nhiên chú ý việc này phải được thực hiện trước ngày kì thi diễn ra mới có hiệu lực.

han-nop-ho-so

các thí sinh đăng ký dự thi chậm nhất vào ngày 1/4

Các đối tượng được miễn thi

Những thí sinh thuộc các đối tượng dưới đây thì được miễn thi  tất cả các môn thi của kỳ thi quốc gia chung bao gồm người đã tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi tất cả các môn nếu thí sinh có điều đủ những yêu cầu sau: xếp loại cả năm lớp 12 có hạnh kiểm tốt, học lực từ loại khá trở lên và có tên trong danh sách miễn thi của Bộ giáo dục và đào tạo.

Đối với những thí sinh được triệu tập tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ khi đủ các điều kiện sau cũng được miễn thi tất cả các môn thi: được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12, xếp loại cả năm lớp 12 với hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên; có tên trong danh sách miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn đúng quy định của cơ quan tuyển chọn trước ngày thi THPT quốc gia.

Những thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 25-50% số điểm thi

Quy chế tuyển sinh cũng quy định các hình thức xử lý khi thí sinh vi phạm như khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần khi vi phạm nhìn bài của thí sinh khác, trao đổi với người khác. Khi thí sinh vi phạm các hình thức kỷ luật này sẽ bị khiển trách và số điểm môn thi đó sẽ  bị trừ 25%. Nếu vi phạm lỗi bị giám thị cảnh cáo, môn thi đó sẽ bị trừ 50% số điểm thi.

Cụm thi do Bộ giáo dục và đào tạo thành lập

Theo dự thảo quy chế thì ít nhất 2 tỉnh sẽ thành lập một cụm thi và sẽ giao cho các trường Đại học chủ trì. Những cụm thi này sẽ do Bộ giáo dục thành lập.

Các trường đại học được giao chủ trì kỳ thi sẽ phối hợp với Sở giáo dục nơi đó để tổ chức tốt nhất kỳ thi. Các trường Đại học sẽ giới thiệu cán bộ, giảng viên và tham gia coi thi. Sở giáo dục nơi diễn ra kỳ thi sẽ tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi và quản lý hồ sơ đăng ký về cho Bộ giáo dục và đào tạo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here